tantermünkIskolánk, a Kovács Pál Baptista Gimnázium a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában működik, 1996. szeptember 1-jétől. Az intézmény névadója Kovács Pál többszörös olimpiai bajnok kardvívó, akinek személye méltó példa a felnövekvő ifjúságnak.

A gimnázium négy évfolyamos középiskola, amelyben a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be. A 18. életévüket betöltött tanulók igénybe vehetik a felnőttoktatási képzési formákat is, esti tagozaton.

 

Fontosnak tartjuk iskolánkban a családias légkör kialakítását.  Az évfolyamonkénti 2-3 osztály; a kis létszámú, összetartó tantestület gondoskodik arról, hogy intézményünkben diákjaink otthon érezzék magukat.

Iskolánkba elsősorban élsportoló gyerekeket várunk, vagy olyan tanulókat, akik bármilyen művészeti tevékenységet folytatnak, és ez iskolai tevékenységüket befolyásolja. Mivel az ilyen diákok kevés szabadidővel rendelkeznek, a tanulás terén hátrányban vannak a hasonló korú fiatalokkal szemben. Tantestületünk célja, hogy tanulóit ezeken a nehézségeken átsegítve eljutassa az érettségiig.

Iskolánk pedagógiai programjának megfelelően igényes, korszerű személyiségközpontú neveléssel és oktatással készítjük fel középiskolás növendékeinket a kétszintű érettségire és meg kívánjuk adni a felsőfokú továbbtanuláshoz szükséges alapot is.

Célunk a korszerű oktatás, s ennek érdekében nyitottak vagyunk új módszerekre, amelyeket fokozatosan építünk be a már kipróbált rendszerbe (projekt-módszer, kiscsoportos foglalkozások, szintvizsgák, tanulószobai korrepetálások, egyéni ütemtervek). Fontos célunk a tanulók önálló és hatékony tanulásra nevelése. Ezért külön szerepet szánunk az oktatásban a tanulás tanításának, a kulcskompetenciák fejlesztésének. Kiemelt célként kezeljük az iskolánkban oktatott két idegen nyelv, az angol és a német minél magasabb szinten való elsajátíttatását.  Emellett fontos cél a számítástechnikai ismeretek bővítése, és a számítógép oktatásban való szélesebb körű felhasználása.

Tekintettel arra, hogy diákjainknak egyszerre több helyen kell megfelelniük, elengedhetetlen a hatékony kapcsolattartás és együttműködés a szülőkkel, edzőkkel és művészeti vezetőkkel (pl.: tervezhető hiányzások, versenynaptár, a tanulás körülményeinek megteremtése, tanulási ütemtervek készítése). Az együttes munka eredményeként a gyakorlatban is elérhetővé válhat az iskolánk által támasztott jó tanuló – jó sportoló eszménykép.
Jövendő tanítványainkat központi írásbeli eredményük, hozott eredményeik és a velük folytatott felvételi beszélgetés alapján választjuk ki.