A XX. század elején Rákospalota két nagy részből állt: Öregfalu és Palotaújfalu. Ez utóbbi községrész a Szentmihályi úttól délre az 1890-es évektől nagymértékű fejlődést mutatott.

főbejárat
1905. február 1-jével kezdte meg működését az első elemi iskola két tanteremmel, s még két teremmel bővült azon év szeptemberétől. Az iskolának nem volt külön épülete, bérházak különböző lakásaiban tanultak az odajáró diákok. Higiénikus okokból, valamint a beiskolázandó gyermekek számának gyarapodása miatt új helyet kapott az iskola: egyszintes hat tantermes épületet épített a község a palotaújfalui Károlyi és az Eötvös utca találkozásához. 1910-ben ismét bővült az iskola, s emeletet húztak fel a meglévő épületre. Így 16 tanteremmel rendelkezett. Az 1911. évi adatok szerint az elemi iskola egy igazgatóval, 24 tanerővel és 24 osztállyal működött folyamatosan emelkedő létszámot mutatva.
Rákospalota 1923-ban kapta meg a városi rangot, s három kerülettel rendelkezett. Az I. kerület Öregfalu, a II. kerület ettől északra terült el, míg a III. kerület lett Palotaújfalu. Az iskolát a Községházától a Városháza örökölte meg, de továbbra is Községi Elemi Iskola néven működött még a háború után is.
Az épület főhomlokzatán lévő freskót 1947-ben avatták fel, amikor az utcát is átkeresztelték. Szövege: “Rákospalota magyar város közönsége a svéd nemzet iránt érzett szeretete és hálája jeléül nevezte el ezt az utcát a svéd gyermekmentő akcióról Rädda Barnen utcának. Az elnevezés a svéd gyermekmentő akció jelmondata: >Mentsétek meg a gyermekeket!< 1947. május 11.” Az utca névtáblát viszont csak 1949-ben cserélték le. Az iskola is nevet változtatott: Rädda Barnen Általános Iskola. A nyolc évfolyamos iskola 1994-ig működött, s rendelkezett zenei tagozattal, ami a Cseszka Edit által alapított Gyermekkórus jelentett.
A kilencvenes évek elején a tanulók létszáma megcsappant, így 1994-ben iskola összevonás címen elhagyta az épületet és átköltözött a Bocskai utcában lévő általános iskolába. Az épület gondnoki őrzése 1996-ban szűnt meg, amikor az Önkormányzat eladta az épületet a Tansport Alapítványnak, mely a Kovács Pál Gimnáziumot működteti.
Az elhanyagolt épületet folyamatosan újították fel. Először a felső szint tantermei készültek el, s itt 1997-től folyt az oktatás. A következő évben már az alsó szint is az udvarral egyetemben. A Természettudományi Szaktanterem és a Könyvtár 2001-ben lett átadva, míg a pince átalakítása Média tanteremmé 2004-ben fejeződött be.