DSC_8240Iskolánk, a Kovács Pál Baptista Gimnázium a Tansport Alapítvány fenntartásában jött létre 1996. szeptember 1-jén. 2015 szeptemberétől a Baptista Szeretetszolgálat, mint Egyházi Jogi Személy veszi át az iskola fenntartását. Az intézmény névadója Kovács Pál többszörös olimpiai bajnok kardvívó, akinek személye méltó példakép a felnövekvő ifjúságnak. A működés kezdete óta több, azóta példaképpé vált élsportoló koptatta az iskolapadot, tett sikeres érettségi vizsgát a Kovács Pál Gimnáziumban.

Büszkeségeink: Berki Krisztián és Dombi Rudolf a londoni Olimpia – olimpiai bajnokok, Bor Barna, Mészáros Anett és Madarász Viktória olimpikonok Londonban. Emellett Kucsera Gábor kajakozó, Decsi Tamás vívó, Hámori Zsuzsa szinkronúszó, Vérten Orsolya, Tomori Zsuzsanna, Szucsánszki Zita, Laluska Eszter, Triffa Ágnes, Lőw Andrea, Zácsik Szandra, Wolf Alexandra, Dobó Zsolt, Székely István  kézilabdázók, Szeles György vízilabdázó, Hullám Attila, Korcsmár Zsolt, Juhász Roland, Stieber Zoltán futballisták, végül de nem utolsó sorban ketten a művészvilágból Kapócs Zsóka előadóművész és Nacsa Olivér humorista.

A gimnázium négy évfolyamos középiskola, amelyben a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon, a kifutóban lévő nyelvi előkészítő tagozaton pedig a 13. évfolyamon fejeződik be. A 16. életévüket betöltött tanulók igénybe vehetik a felnőttoktatási képzési formát is, esti tagozaton.

Fontosnak tartjuk iskolánkban a családias légkör kialakítását. Az évfolyamonkénti 2-3 osztály; a kis létszámú, összetartó tantestület gondoskodik arról, hogy intézményünkben diákjaink otthonosan érezzék magukat.

DSC_8242Iskolánkba elsősorban élsportoló tanulókat várunk, vagy olyan diákokat, akik bármilyen művészeti tevékenységet folytatnak, és ezt kell összeegyeztetniük középiskolai tanulmányaikkal. Mivel az ilyen diákok kevés szabadidővel rendelkeznek, a tanulás terén hátrányban vannak a hasonló korú fiatalokkal szemben. Tantestületünk célja, hogy tanulóit ezeken a nehézségeken átsegítve sikerélményekhez juttassa a tanulás terén is.

Iskolánk pedagógiai programjának megfelelően igényes, korszerű személyiségközpontú neveléssel és oktatással készítjük fel középiskolás növendékeinket a kétszintű érettségire, és meg kívánjuk adni a felsőfokú továbbtanuláshoz szükséges tudásalapot is.
Ennek érdekében nyitottak vagyunk új módszerekre, amelyeket fokozatosan építünk be a már kipróbált rendszerbe (projekt-módszer, kiscsoportos foglalkozások, IKT kompetenciák alkalmazása, fejlesztése és a hagyományosan működő tanulószobai korrepetálások, egyéni ütemtervek). Fontos célunk a tanulók önálló és hatékony tanulásra nevelése. Ezért külön szerepet szánunk az oktatásban a tanulás tanításának, a kulcskompetenciák fejlesztésének. Kiemelt célként kezeljük az iskolánkban oktatott két idegen nyelv, az angol és a német minél magasabb szinten való elsajátíttatását. Ebben főleg az angol nyelv terén értünk el jelentős sikereket, hiszen a 11. évfolyamos tanulók 20-30%-ka tesz előrehozott érettségit a tantárgyból. Emellett fontos cél az informatika ismeretek bővítése, és a számítógép oktatásban való szélesebb körű felhasználása, az IKT kompetenciák fejlesztése.

DSC_8266Tekintettel arra, hogy diákjainknak egyszerre több helyen kell megfelelniük, elengedhetetlen a hatékony kapcsolattartás és együttműködés a szülőkkel, edzőkkel és művészeti vezetőkkel (pl.: tervezhető hiányzások, versenynaptár, a tanulás körülményeinek megteremtése, tanulási ütemtervek készítése). Ennek elősegítését szolgálják az egyesületekkel kötött együttműködések. Partnereink ebben a REAC Sportiskola, a KSI Kézilabda Akadémia, UTE, HONVÉD és a VASAS  különböző szakosztályai.

Az iskolában, az otthoni tanulással, a sportolással töltött és a pihenésre szánt időt komplex módon kezeljük, és ezek megfelelő egyensúlyára törekszünk úgy, hogy megteremtsük az otthoni felkészülés lehetőségét is az edzés, iskolába járás és pihenés mellett.

Az együttes munka eredményeként a gyakorlatban is elérhetővé válhat az iskolánk által támasztott jó tanuló – jó sportoló eszménykép.

Jövendő tanítványainkat központi írásbeli eredményük, hozott eredményeik és a velük folytatott felvételi beszélgetés alapján választjuk ki.