Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai Program

Házirend

Sportolói igazolás 
Nyilatkozat sportiskolai tantervről
Fakultációs lap
Kérelem tanulók foglalkozás alóli felmentésére

Közösségi szolgálat kérelem
Fogadó szervezetek listája
Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

—————————————————————————————————————-

Könyvvizsgálói jelentés Tansport Alapítvány 2014

—————————————————————————————————————-

Pénzügyi Beszámoló 2014 Tansport Alapítvány

—————————————————————————————————————-

Pénzügyi Beszámoló 2013 Tansport Alapítvány


Működési engedély

—————————————————————————————————————-

Alapító okirat

—————————————————————————————————————-