Tisztelt Szülők!

Tájékoztatónkkal szeretnénk megismertetni Önöket az iskola-egészségügyi ellátás feladataival és működési rendjével.
Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók elsősorban megelőző jellegű egészségügyi ellátását.
Munkánk célja a betegségek kialakulásának megelőzése, illetve a panaszt még nem okozó elváltozások felfedezése a későbbi károsodások elkerülése céljából.

A szolgálat működését a következő törvények és rendeletek szabályozzák:
● 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
● 51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegsége megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról
● 26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
● Személyes adataikat az 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően kezeljük és tároljuk.

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül a tanköteles korú gyermekek jogszabályban meghatározott esetben való szűrése kötelező. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha e kötelezettségének a törvényes képviselő írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi hatóság a szűrővizsgálatot határozattal rendeli el. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat – jogorvoslatra való tekintet nélkül – azonnal végrehajtható!

Az iskola-egészségügyi szolgálat tagjai:

Iskolaorvos: Dr. Bán Marianna, Dr. Oroszlán György
Rendelési idő: páros szerda 10:00-11:30

Iskolavédőnő: Bujáki Ildikó
e-mail: bujakii@xv-euint.hu
Fogadóóra: péntek: 09:00-13:00

FŐ FELADATAINK:

❖ SZŰRŐVIZSGÁLATOK

A rendeletben foglalt szűrővizsgálatok az oktatási intézményekben kétévente történnek, (10.,12. osztályban), valamint külön jogszabály szerinti 16 éves korban.
Ennek keretében az orvos feladata a teljes körű fizikális vizsgálat elvégzése, a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása, testnevelési csoportba sorolása.

A védőnő feladatai:

⮚ a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése,
⮚ a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,
⮚ érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata 10. évfolyamban,
⮚ mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre,
⮚ vérnyomásmérés,
⮚ pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól.

A vizsgálat során észlelt esetleges elváltozások miatt szakorvosi vizsgálatra beutalót adunk, melynek eredményéről leletet kérünk vissza!
Kérjük, hogy amennyiben változás áll be gyermeke egészségügyi állapotában (műtét, baleset, egyéb kórházi ápolás, krónikus betegség), a lelet, zárójelentés másolatát szíveskedjen eljuttatni az iskolaorvos, vagy a védőnő részére! és javaslatot teszünk a további kivizsgálás(ok)ra.

❖ RÉSZVÉTEL AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN

Elsősorban a következő témákban:

a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás),
b) családtervezés, fogamzásgátlás,
c) szülői szerep, csecsemőgondozás,
d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,
e) szenvedélybetegségek megelőzése.