A 2023. augusztusi javítóvizsga beosztása a következő:

A 2023. augusztusi javítóvizsga időpontok a következők:

TantárgyVizsgaidőpont
Biológia2023.08.23. 8:00
Matematika 2023.08.23. 9:30
I. idegen nyelv (angol nyelv)2023.08.23. 11:00
Magyar nyelv és irodalom2023.08.24. 8:00
Történelem2023.08.24. 9:30
Kémia2023.08.24. 11:00
II. idegen nyelv (német nyelv)2023.08.25. 8:00
Sporttörténet2023.08.25. 9:30
Testnevelés (sportismeretek) / gyakorlati és szóbeli2023.08.25. 11:00
Fizika2023.08.28. 8:00
Digitális kultúra2023.08.28. 9:30
Földrajz 2023.08.28. 11:00
BibliaismeretProjektmunka*
MűvészetekProjektmunka*
SportpszichológiaProjektmunka*
Vizuális kultúraProjektmunka*
Vizuális kultúraProjektmunka*
Ének-zeneProjektmunka*

*A projektmunkák leadási határideje 2023. augusztus 23. (szerda) 12 óra, melyeket a vizsga@kpgimi.net e-mail címre kell elküldeni vagy személyesen, zárt borítékban az irodán leadni.

A vizsgák követelményei megtalálhatóak iskolánk honlapján a https://kpgimi.hu/javitovizsga és https://kpgimi.hu/osztalyozo-es-kulonbozeti-vizsgak_2/  menüpont alatt.

Aki a javítóvizsga írásbeli részén igazolatlanul nem jelenik meg, annak az osztályzata elégtelen.

Az írásbeli vizsgák tantárgyanként 60 perc hosszúságúak, a szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési idő áll a tanuló rendelkezésére, a szaktanár döntése alapján póttétel húzatható.

A sikeres vizsga teljesítéséhez az egyes vizsgarészekből külön-külön el kell érni az elégséges szintet
(különbözeti és javítóvizsga esetén 30 %-ot, osztályozóvizsga esetén 35 %-ot).

Kérem, gondoskodjon róla, hogy gyermeke felkészülten megjelenjen a vizsga időpontjában.

2023. június 30.
Szitt Zsolt s.k.
igazgató


A javítóvizsgák témakörei – 2023. június

Biológia – 9-10. évfolyam
Kémia – 9. évfolyam ; 10. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom – 9.A
Matematika – Harcsa Edit – 9. évfolyam (9.B1) ; Koppányi Anikó – 9. évfolyam ; Frink Anikó – 9. évfolyam ; Frink Anikó – 11. évfolyam ; Némethiné Kiss Csilla Katalin – 10. évfolyam ; Némethiné Kiss Csilla Katalin – 11. évfolyam ; Némethiné Kiss Csilla Katalin – 12. évfolyam


A javítóvizsgák témakörei – 2022. június

Angol nyelv (PDF)
Biológia (PDF)
Digitális kultúra, informatika (PDF)
Fizika (PDF)
Földrajz 9. évfolyam (PDF)
Földrajz 10. évfolyam (PDF)
Kémia (PDF)
Magyar nyelv és irodalom (PDF)
Matematika (PDF)
Német nyelv (PDF)
Sportegészségtan (PDF)
Testneveléselmélet (PDF)
Történelem (PDF)
Vizuális kultúra (PDF)


Feladatgyűjtemények:

Matematika  9. osztályos feladatgyűjtemény
Matematika 10. osztályos feladatgyűjtemény
Matematika 11. osztályos feladatgyűjtemény
Matematika 12. osztályos feladatgyűjtemény