A 2022. augusztusi javítóvizsga beosztása a következő:

Javítóvizsga beosztás – 2022

A 2022. augusztusi javítóvizsga időpontok a következők:

TantárgyVizsgaidőpont
Biológia2022.08.24. 8.00
Kémia2022.08.24. 9.30
Fizika2022.08.24. 9.30
Matematika2022.08.24. 11.00
Magyar nyelv és irodalom2022.08.25. 8.00
Történelem2022.08.25. 9.30
Angol nyelv2022.08.25. 11.00
Német nyelv2022.08.25. 11.00
Testnevelés és tánc (gyakorlat)2022.08.26. 8.00
Földrajz2022.08.26. 9.30
Digitális kultúra2022.08.26. 11.00
Testnevelés-elméletProjektmunka*
SportegészségtanProjektmunka*
Vizuális kultúraProjektmunka*
Ének-zeneProjektmunka*

*A projektmunkák leadási határideje 2022. augusztus 26. (péntek) 12 óra, melyeket a
vizsga@kpgimi.net e-mail címre kell elküldeni vagy személyesen zárt borítékban az irodán leadni.

A vizsga követelményei megtalálhatóak iskolánk honlapján a https://kpgimi.hu/javitovizsga menüpont alatt.

Aki a javítóvizsga írásbeli részén igazolatlanul nem jelenik meg, annak az osztályzata elégtelen.

Az írásbeli vizsgák tantárgyanként 60 perc hosszúságúak, a szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési idő áll a tanuló rendelkezésére, a szaktanár döntése alapján póttétel húzatható.

A sikeres vizsga teljesítéséhez az egyes vizsgarészekből külön-külön el kell érni az elégséges
(30%-os) szintet.

Kérem, gondoskodjon róla, hogy gyermeke felkészülten megjelenjen a vizsga időpontjában.

2022. június 14.
Szitt Zsolt s.k.
igazgató


A javítóvizsgák témakörei 

Angol nyelv (PDF)
Biológia (PDF)
Digitális kultúra, informatika (PDF)
Fizika (PDF)
Földrajz 9. évfolyam (PDF)
Földrajz 10. évfolyam (PDF)
Kémia (PDF)
Magyar nyelv és irodalom (PDF)
Matematika (PDF)
Német nyelv (PDF)
Sportegészségtan (PDF)
Testneveléselmélet (PDF)
Történelem (PDF)
Vizuális kultúra (PDF)


Feladatgyűjtemények:

Matematika  9. osztályos feladatgyűjtemény
Matematika 10. osztályos feladatgyűjtemény
Matematika 11. osztályos feladatgyűjtemény
Matematika 12. osztályos feladatgyűjtemény