Tanár neve Tanított tárgyak E-mail címe
Szitt Zsolt igazgató
történelem
szitt.zsolt[kukac]kpgimi.net
Baranyai Zsuzsanna igazgatóhelyettes
sportetika, sportpszichológia
baranyai.zsuzsanna[kukac]kpgimi.net
Harcsa Edit igazgatóhelyettes
matematika, digitális kultúra
harcsa.edit[kukac]kpgimi.net
Arnóth Tímea angol nyelv arnoth.timea[kukac]kpgimi.net
Baranyai Imre (óraadó) matematika baranyai.imre[kukac]kpgimi.net
Baranyi Sándor 9.b osztályfőnöke
biológia
baranyi.sandor[kukac]kpgimi.net
Benda Viktória (óraadó) iskolapszichológus benda.viktoria[kukac]kpgimi.net
Csomay Éva 9.a osztályfőnöke
etika, filozófia, művészetek, társadalomismeret, vizuális kultúra
csomay.eva[kukac]kpgimi.net
Enyedi Andrea digitális kultúra, informatika enyedi.andrea[kukac]kpgimi.net
Fehér Attila E-9. osztályfőnöke
angol nyelv
feher.attila[kukac]kpgimi.net
Fischer Bence magyar nyelv és irodalom, német nyelv fischer.bence[kukac]kpgimi.net
Fejes Andrea Tünde (óraadó) magyar nyelv és irodalom fejes.andrea[kukac]kpgimi.net
Frink Anikó 12.b osztályfőnöke
matematika
frink.aniko[kukac]kpgimi.net
Gellén Zsolt E-12. osztályfőnöke
etika, művészet, sporttörténet, történelem
gellen.zsolt[kukac]kpgimi.net
Horváth András (óraadó) testnevelés horvath.andras[kukac]kpgimi.net
Horváth Edit angol nyelv horvath.edit[kukac]kpgimi.net
Hunfalvi Irén 10.a osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom
hunfalvi.iren[kukac]kpgimi.net
Kádár Márta 11.b osztályfőnöke
történelem
kadar.marta[kukac]kpgimi.net
Királyné Szabó Adrienn E-10. osztályfőnöke
földrajz, tanulásmódszertan, életvitel és gyakorlat
kiralyne.szabo.adrienn[kukac]kpgimi.net
Koppányi Anikó 12.a oszályfőnöke
matematika, földrajz
koppanyi.aniko[kukac]kpgimi.net
Kruk Tibor kémia kruk.tibor[kukac]kpgimi.net
Markovics Éva (óraadó) magyar nyelv és irodalom markovics.eva[kukac]kpgimi.net
Musztács Dániel (óraadó) edzéselmélet, testnevelés musztacs.daniel[kukac]kpgimi.net
Nagy Andrea (óraadó) ének-zene nagy.andrea[kukac]kpgimi.net
Nagy Sándor (óraadó) bibliaismeret, iskolalelkész nagy.sandor[kukac]kpgimi.net
Némethiné Kiss Csilla matematika nemethine.kiss.csilla[kukac]kpgimi.net
Paksy Sándor 12.c osztályfőnöke
fizika, matematika
paksy.sandor[kukac]kpgimi.net
Papp Tibor 10.b, E-10. osztályfőnöke
német nyelv
papp.tibor[kukac]kpgimi.net
Perlaki Kornélia magyar nyelv és irodalom, német nyelv, fejlesztőpedagógus perlaki.kornelia[kukac]kpgimi.net
Rehling Nóra edzéselmélet, sport és szervezetei, sportegészségtan, sportkör, testnevelés, testneveléselmélet rehling.nora[kukac]kpgimi.net
Solti Gabriella 11.a oszályfőnöke
német nyelv
solti.gabriella[kukac]kpgimi.net
Szendeff Dániel (óraadó) magyar nyelv és irodalom szendeff.daniel[kukac]kpgimi.net
Szentpéteri Sára (óraadó) földrajz szentpeteri.sara[kukac]kpgimi.net
Szilágyi Erik (óraadó) néptánc szilagyi.erik[kukac]kpgimi.net
Völgyi Adrienn angol nyelv volgyi.adrienn[kukac]kpgimi.net
Füredi Flórián rendszergazda furedi.florian[kukac]kpgimi.net
Füredi Flóriánné iskolatitkár furedi.florianne[kukac]kpgimi.net
Kovács Lajos műszaki felelős kovacs.lajos[kukac]kpgimi.net
Pajti Attiláné gyermekvédelmi-, tankönyvfelelős pajti.attilane[kukac]kpgimi.net
Varga Istvánné gazdasági ügyintéző varga.istvanne[kukac]kpgimi.net