Szitt ZsoltIgazgató
Történelem, Sporttörténet
Baranyai ZsuzsannaIgazgatóhelyettes
Of-h: 11.b
Sportetika, Sportpszichológia, Tanulásmódszertan
Csomay ÉvaIgazgatóhelyettes
of: 10.a
Mozgóképkultúra és médiaismeret, Művészetek, Vizuális kultúra, IKSZ koordinátor
Arnóth Tímeaof: 12.e, of-h. 12.a
Angol nyelv
Baranyi Sándorof: 10.b
Biológia, Természettudomány, Osztályfőnöki munkaközösség vezető
Benda ViktóriaIskolapszichológus
Enyedi AndreaDigitális kultúra
Fehér Attilaof: 9.a, 10.e
Angol nyelv, Idegen nyelvi munkaközösség vezető
Fejes Andrea TündeMagyar nyelv és irodalom, Fejlesztés
Fischer BenceOf-h. 9.a
Magyar nyelv és irodalom, Német nyelv
Frink Anikóof: 9.b
Matematika, BECS munkaközösség vezető
Gellén Zsoltof: 9.c
Állampolgári ismeretek, Sporttörténet, Történelem
Horváth András (óraadó)Of-h. 9.b
Testnevelés
Horváth EditAngol nyelv
Hunfalvi Irénof: 11.a
Magyar nyelv és irodalom, Humán munkaközösség vezető
Kádár Mártaof: 12.b
Történelem, Tehetségtámogató munkaközösség vezető
Kálózi Attila Mihály (óraadó)Fizika
Királyné Szabó Adriennof: 11.e, of-h 10.a
Földrajz, Természettudomány, Tanulásmódszertan, IKSZ koordinátor
Kleman Ágnes (óraadó)Vizuális kultúra
Klinger Attila (óraaadó)Matematika
Koppányi Anikóof: 9.e, Of-h. 12.b
Matematika, Természettudományos munkaközösség vezető
Kruk TiborOf-h. 10.b, Kémia
Nagy Andrea (óraadó)Ének-zene
Nagy Sándor (óraadó)Of-h. 11.a
Iskolalelkész, Bibliaismeret
Némethiné Kiss CsillaMatematika
Paksy SándorFizika, Matematika
Papp Tiborof: 11.b
Német nyelv
Rehling NóraEdzéselmélet, Sport és szervezetei,Sportegészségtan, Testnevelés, Testnevelés-elmélet, Sportkör, Of-h. 9.c,Testnevelés munkaközösség vezető
Solti Gabriellaof: 12.a
Német nyelv, DÖK vezető
Szendeff Dániel (óraadó)Magyar nyelv és irodalom
Szilágyi Erik (óraadó)Néptánc
Völgyi AdriennAngol nyelv
Füredi FlóriánnéIskolatitkár
Kovács LajosMűszaki felelős
Pajti AttilánéGyermekvédelmi felelős, Könyvtáros
Varga IstvánnéGazdasági ügyintéző