Osztályozó- és különbözeti vizsgák 1. félév

Osztályozó- és különbözeti vizsgák 1. félév

Az írásbeli vizsgák időpontjai:

TantárgyVizsgaidőpont
Magyar nyelv és irodalom2024.01.15. 8.00
Történelem2024.01.15. 9.50
Matematika2024.01.16. 8.00
Digitális kultúra2024.01.16. 9.50
Angol nyelv fakultáció K, E2024.01.16. 11.40
Fizika2024.01.17. 8.00
Angol nyelv2024.01.17. 9.50
Német nyelv2024.01.17. 11.40
Földrajz2024.01.18. 8.00
Kémia202.01.18. 9.50
Biológia2024.01.18. 11.40
Természettudomány – földrajz/Földrajz fakultáció2024.01.19. 8.00
Természettudomány – biológia/Biológia fakultáció2024.01.19. 9.50
Digitális kultúra fakultáció2024.01.19. 11.40
A szóbeli vizsgák az írásbeli vizsga napján kiírás szerint kezdődnek.

TantárgyVizsgaidőpont
Állampolgári ismeretekProjektmunka*
Állampolgári ismeretek fakult. KProjektmunka*
BibliaismeretProjektmunka*
EdzéselméletProjektmunka*
Ének-zeneProjektmunka*
Mozgóképkultúra és médiaismeretProjektmunka*
SportetikaProjektmunka*
SportegészségtanProjektmunka*
SportpszichológiaProjektmunka*
Sport és szervezeteiProjektmunka*
SporttörténetProjektmunka*
Testnevelés-elméletProjektmunka*
Testnevelés fakultáció K,Projektmunka*
Testnevelés fakultáció EProjektmunka*
Történelem fakultáció KProjektmunka*
Vizuális kultúraProjektmunka*
A projektdolgozatok leadási határideje: 2024.01.15.  12.00 óra (vizsga@kpgimi.net)