Osztályozó- és különbözeti vizsgák

Osztályozóvizsga információk

1. félév

Az osztályozó vizsga lehet írásbeli és szóbeli, gyakorlat, illetve házi dolgozat (projekt) készítése.


Magántanuló esetén, az évfolyam minden tantárgyából vizsgára kötelezett kivéve ha, kérelemre az gazgató mentesítette a készség tantárgyak értékelése és minősítése alól.

Vizsgaidőpontok:

Tantárgy Vizsgaidőpont Tantárgy Vizsgaidőpont
Bibliaismeret Projektmunka* Magyar nyelv és irodalom 2020.01.20. 8.00
Biológia fakultáció Projektmunka* Angol nyelv 2020.01.20. 9.50
Edzéselmélet/Sportegészségtan Projektmunka* Angol nyelv fakultáció K, E 2020.01.20. 11.40
Etika Projektmunka* Matematika 2020.01.21. 8.00
Életvitel és gyakorlat Projektmunka* Történelem 2020.01.21. 9.50
Ének-zene Projektmunka* Sporttörténet 2020.01.21. 11.40
Filozófia Projektmunka* Földrajz 2020.01.22. 8.00
Földrajz fakultáció Projektmunka* Biológia 2020.01.22. 9.50
Mozgóképkultúra és médiaismeret Projektmunka* Földrajz fakultáció 2020.01.22. 11.40
Művészetek Projektmunka* Fizika 2020.01.23. 8.00
Rajz és vizuális kultúra Projektmunka* Kémia 2020.01.23. 9.50
Sport és szervezetei Projektmunka* Történelem fakultáció 2020.01.23. 11.40
Sportági ismeretek Projektmunka* Német nyelv 2020.01.24. 8.00
Sportetika Projektmunka* Informatika 2020.01.24. 9.50
Sportpszichológia Projektmunka* Informatika fakultáció 2020.01.24. 11.40
Társadalomismeret Projektmunka*


A szóbeli vizsgák az írásbeli vizsga napján déli 12 órától kiírás szerint kezdődnek.

Társadalomismeret fakultáció Projektmunka*
Testnevelés fakultáció Projektmunka*


*A projektmunkák leadási határideje 2020. január 20. (hétfő) 12 óra

A vizsga követelményei megtalálhatóak iskolánk honlapján az “Osztályozó vizsgák témakörei” részben.

Aki az osztályozóvizsga írásbeli részén igazolatlanul nem jelenik meg,
annak a féléves osztályzata elégtelen.

Az írásbeli vizsgák tantárgyanként legalább 60 perc hosszúságúak, a
szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési idő áll a tanuló rendelkezésére, a
szaktanár döntése alapján póttétel húzatható.

A sikeres vizsga teljesítéséhez az egyes vizsgarészekből külön-külön el kell érni az elégséges (30%-os) szintet.

Kérem, gondoskodjon róla, hogy gyermeke felkészülten megjelenjen a vizsga
időpontjában.

Szitt Zsolt s.k.
igazgató

Az értesítő letöltése (PDF)


Osztályozó vizsgák témakörei

Angol nyelv és fakultáció
Nappali tagozat Esti tagozat
Angol nyelv Angol nyelv, esti
Bibliaismeret
Nappali tagozat Esti tagozat
Bibliaismeret
Biológia és fakultáció
Nappali tagozat Esti tagozat
Biológia Biológia, esti
Edzéselmélet
Nappali tagozat Esti tagozat
Edzéselmélet
Életvitel és gyakorlat
Nappali tagozat Esti tagozat
Életvitel és gyakorlat
Ének-zene
Nappali tagozat Esti tagozat
Ének-zene
Etika
Nappali tagozat Esti tagozat
Etika Etika, esti
Filozófia
Nappali tagozat Esti tagozat
Filozófia
Fizika
Nappali tagozat Esti tagozat
Fizika Fizika, esti
Földrajz és fakultáció
Nappali tagozat Esti tagozat
Földrajz
Informatika és fakultáció
Nappali tagozat Esti tagozat
Informatika Informatika, esti
Kémia
Nappali tagozat Esti tagozat
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Nappali tagozat Esti tagozat
Magyar-nyelv-és-irodalom Anyanyelv, esti
Irodalom, esti
Matematika
Nappali tagozat Esti tagozat
Matematika Matematika, esti
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Nappali tagozat Esti tagozat
Médiaismeret
Művészetek
Nappali tagozat Esti tagozat
Művészetek
Művészetismeret
Nappali tagozat Esti tagozat
Művészetismeret, esti
Német nyelv és fakultáció
Nappali tagozat Esti tagozat
Német nyelv
Rajz és vizuális kultúra
Nappali tagozat Esti tagozat
Vizuális kultúra
Sport és szervezetei
Nappali tagozat Esti tagozat
Sport és szervezetei
Sportági ismeretek
Nappali tagozat Esti tagozat
Sportági ismeretek
Sportegészségtan
Nappali tagozat Esti tagozat
Sportegészségtan
Sportetika
Nappali tagozat Esti tagozat
Sportetika.pdf
Sportpszichológia
Nappali tagozat Esti tagozat
Sportpszichológia
Sporttörténet
Nappali tagozat Esti tagozat
Sporttörténet
Társadalomismeret és fakultáció
Nappali tagozat Esti tagozat
Társadalomismeret
Testnevelés és fakultáció
Nappali tagozat Esti tagozat
Testnevelés
Testnevelés-elmélet
Nappali tagozat Esti tagozat
Testneveléselmélet
Történelem és fakultáció
Nappali tagozat Esti tagozat
Történelem Történelem, esti