2018./ 2019. Tanév
Tanmenetek

Nappali Tagozat                                           Esti Tagozat
     9. évfolyam                                                                                      10. évfolyam
     10. évfolyam                                                                                    11. évfolyam
     11. évfolyam                                                                                    12. évfolyam
     12. évfolyam                                                                                     
      Fakultációk                                                                                    

Nappali Tagozat  

9. évfolyam
Angol Bibliaismeret Ének-Zene Fizika
Földrajz Informatika Testnevelés Kémia
Német Matematika Sporttörténet Sportkör
Osztályfőnöki Tanulásmódszertan
Magyar nyelv és irodalom A osztály B osztály
Történelem A osztály B osztály
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Rajz és vizuális kultúra                                                                                 VISSZA

10. évfolyam

Angol Testnevelés Bibliaismeret Biológia
Német Matematika Informatika Földrajz
Kémia Sportkör Osztályfőnöki Ének-zene
Fizika Történelem Sportági ismeretek
Magyar nyelv és irodalom
Rajz és vizuális kultúra
VISSZA

11. évfolyam

Angol Etika    Bibliaismeretek   Biológia  Társadalomismeret
Német Sportpszichológia
 Sportkör              Művészetek
Testnevelés         Matematika  Osztályfőnöki Testneveléselmélet
Sport és szervezetei    Fizika
  Történelem   A osztály  B osztály
  Magyar nyelv és irodalom
A osztály  B osztály  VISSZA


12. évfolyam

Angol Bibliaismeretek Filozófia Társadalomismeret
Német Matematika Edzéselmélet Életvitel és gyakorlat
Sportkör Sportetika Sportegészségtan Biológia     Testnevelés
Magyar nyelv és irodalom  A osztály  B;C osztály     Történelem A osztály B osztály
Művészetek   A; B osztály   C osztály          Osztályfőnöki
VISSZA

Fakultációk

10-12. évfolyam Informatika Német
Angol Közép Angol Emelt
12. évfolyam Történelem Testnevelés
Társadalomismeret Földrajz
Biológia          VISSZA

Esti Tagozat 

10. Évfolyam

Angol Földrajz Irodalom 
Biológia Kémia Osztályfőnöki
Fizika Matematika Történelem

11. Évfolyam

Angol Fizika Nyelvtan                          Irodalom
Biológia Informatika Osztályfőnöki            Történelem
Etika Matematika Művészetek

12. Évfolyam

Angol Művészetek Nyelvtan                          Irodalom
Biológia Informatika & Fakultáció
Osztályfőnöki 
Fizika Matematika Történelem              VISSZA